เปิดเทอม ที่ 1/2563

วันที่โพสต์: Sep 12, 2020 3:5:44 PM

   เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) นำโดยนางกันยารัตน์ จิตตเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิ ผู้ปกครองและนักเรียนบริเวณหน้าประตูโรงเรียน และมีมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม