วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่โพสต์: Oct 03, 2019 6:14:45 AM

         เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) นำโดยนางกันยารัตน์ จิตตเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ภายในงานมีกิจกรรมประกวดเรียงความ การเข้าฐานกิจกรรม การแข่งขันตำส้มตำไทยลีลา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน เพราะคนไทยโชคดีที่มีภาษาเป็นของตัวเอง จึงควรร่วมกันรักษาและอนุรักษ์สืบไป