การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์: Oct 17, 2019 9:9:15 AM

     เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลเปาโลพระประแดงได้เข้ามาอบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ทั้งนี้เพื่อ ให้นักเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น นำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้น เป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อประคับประคองอาการของผู้ป่วยจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์