กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียน

วันที่โพสต์: Oct 24, 2019 11:8:21 AM

    เมื่อวันที่ 29 กันยายน  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน