กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 ก.ย. 2565 03:21 Admin Knn แก้ไข O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2 ก.ย. 2565 03:21 Admin Knn แก้ไข O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2 ก.ย. 2565 03:11 Admin Knn แก้ไข O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
2 ก.ย. 2565 02:52 Admin Knn แก้ไข O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
2 ก.ย. 2565 02:50 Admin Knn แนบ 41.jpg กับ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
2 ก.ย. 2565 02:48 Admin Knn แก้ไข O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
2 ก.ย. 2565 02:46 Admin Knn แก้ไข O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
2 ก.ย. 2565 02:45 Admin Knn แนบ 193899.jpg กับ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
2 ก.ย. 2565 02:36 Admin Knn แก้ไข O43 มาตราการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2 ก.ย. 2565 02:36 Admin Knn แก้ไข O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน
2 ก.ย. 2565 02:35 Admin Knn แก้ไข O10: แผนปฎิบัติราชการประจำปี
2 ก.ย. 2565 02:33 Admin Knn แก้ไข O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ก.ย. 2565 02:33 Admin Knn แนบ LINE_ALBUM_OBEC LINE_220902_5.jpg กับ O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ก.ย. 2565 02:30 Admin Knn แนบ LINE_ALBUM_OBEC LINE_220902_4.jpg กับ O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ก.ย. 2565 02:30 Admin Knn แนบ LINE_ALBUM_OBEC LINE_220902_3.jpg กับ O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ก.ย. 2565 02:30 Admin Knn แนบ LINE_ALBUM_OBEC LINE_220902_2.jpg กับ O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ก.ย. 2565 02:29 Admin Knn แนบ LINE_ALBUM_OBEC LINE_220902_1.jpg กับ O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ก.ย. 2565 02:29 Admin Knn แนบ LINE_ALBUM_OBEC LINE_220902_0.jpg กับ O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ก.ย. 2565 02:29 Admin Knn แนบ LINE_ALBUM_OBEC LINE_220902.jpg กับ O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ก.ย. 2565 02:24 Admin Knn แก้ไข O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
31 ส.ค. 2565 03:21 Admin Knn แก้ไข หน้าแรก
31 ส.ค. 2565 03:20 Admin Knn แนบ LINE_ALBUM_Ita online ของเก่ามีค่าต้านทุจริตคุณธรรม_220831_1.jpg กับ หน้าแรก
31 ส.ค. 2565 03:18 Admin Knn แก้ไข O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
31 ส.ค. 2565 03:15 Admin Knn แก้ไข O43 มาตราการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
31 ส.ค. 2565 03:14 Admin Knn แก้ไข O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า