โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
215 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทปราการ  10290
โทรศัพท์/fax  02-4632692 E-mail : Schoolknn2561@gmail.com
Facebook : โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย-คนน-1981217702135107/

โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย