กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์24 ต.ค. 2562 03:10โดยAdmin Knn
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562  นางกฤษณา  จันทร์เพ็ญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) เป็นประธานในพิธี เปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรำลึกถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ ภายในกิจกรรมวิทยาศาสตร์นั้นมีการจัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมสะเต็มศึกษาของระดับม.ต้น กิจกรรมร่อนจรวดไกล กิจกรรมเครื่องร่อน และมีฐานการรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนศึกษาอีก 12 ฐาน