O7: ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมการแสดงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

โพสต์24 ต.ค. 2562 04:29โดยAdmin Knn

   
        เมื่อวันที่  20 ต ค.62 นักเรียนโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยร่วมแสดงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจินตนา แหวนสว่างคล้าย และ ครูสมชาย สุขุมพันธ์

กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียน

โพสต์24 ต.ค. 2562 04:08โดยAdmin Knn


    เมื่อวันที่ 29 กันยายน  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์24 ต.ค. 2562 03:10โดยAdmin Knn

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562  นางกฤษณา  จันทร์เพ็ญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) เป็นประธานในพิธี เปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรำลึกถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ ภายในกิจกรรมวิทยาศาสตร์นั้นมีการจัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมสะเต็มศึกษาของระดับม.ต้น กิจกรรมร่อนจรวดไกล กิจกรรมเครื่องร่อน และมีฐานการรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนศึกษาอีก 12 ฐาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 ต.ค. 2562 02:09โดยAdmin Knn

     

     เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลเปาโลพระประแดงได้เข้ามาอบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ทั้งนี้เพื่อ ให้นักเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น นำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้น เป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อประคับประคองอาการของผู้ป่วยจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์17 ต.ค. 2562 02:03โดยAdmin Knn

    

        เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562  นางกันยารัตน์  จิตตเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และคณะครู ตัวแทนนักเรียนร่วมกันลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีการทำบุญตักบาตรถวายเพลพระ และได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มีกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับพระราชประวัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี และเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่อีกด้วย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์17 ต.ค. 2562 01:59โดยAdmin Knn

     

         เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) นำโดยนางกันยารัตน์ จิตตเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่ม และร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา คณะครูและนักเรียนร่วมกันลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี

วันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์2 ต.ค. 2562 23:14โดยAdmin Knn

   

         เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) นำโดยนางกันยารัตน์ จิตตเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ภายในงานมีกิจกรรมประกวดเรียงความ การเข้าฐานกิจกรรม การแข่งขันตำส้มตำไทยลีลา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน เพราะคนไทยโชคดีที่มีภาษาเป็นของตัวเอง จึงควรร่วมกันรักษาและอนุรักษ์สืบไป 

1-7 of 7